Riemersma huis

Levensloopbestendige schuurwoning aan een dorpsrand met een weids uitzicht.