top of page

Bewust Wonen

De overheid verlangt woningen met steeds lagere EPC-waarden (energiebehoefte). In 2020 zullen alle nieuw te bouwen woningen zelfs energieneutraal moeten zijn (energiebehoefte=gelijk aan opbrengst). Met de huidige traditionele bouwwijzen is er nog maar weinig winst uit extra isolatie te halen. Hierdoor zal een grotere investering in installaties de enige uitweg zijn. Het resultaat hiervan is dat traditionele woningbouw, die momenteel al duur is, de komende jaren een stuk duurder zal worden. Hier tegenover staat de steeds strenger wordende eisen voor hypotheekverstrekking. Daarnaast ontstaat er ook een bewustwording in de samenleving, waarbij men ook niet meer aan dergelijke hoge woonlasten vast wil zitten.

 

De afgelopen jaren heeft Markus veel tijd gestoken in het zoeken naar betaalbare manieren van bouwen, met lage energie- en onderhoudslasten. Het antwoord kan gevonden worden in de industriële sector. Door de toepassing van staalbouw in combinatie met sandwichpanelen kan er op een snellere, duurzamere en goedkopere manier woningbouw gerealiseerd. Bijkomende voordelen zijn lage onderhoudslasten en lage energielasten. Ook zou dit woningbouwconcept in aardbevingsgevoelige gebieden, zoals Noord-Oost Groningen geschikt kunnen zijn.

 

In Dokkum heeft zich een situatie voorgedaan waar dit concept toegepast wordt. Deze woningen zijn ontworpen voor CPO-vereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) "Bewust Wonen 2.0 de Trije Terpen", waarbij 7 woningen gerealiseerd worden aan de Alde Terp in de nieuwbouwwijk de Trije Terpen. Er zijn vijf tussenkavels beschikbaar met een oppervlakte van 426m2. Deze kosten circa 75.000 euro inclusief BTW. Daarnaast zijn er twee hoekkavels beschikbaar met een oppervlakte van circa 510m2.Deze kosten circa 90.000 euro inclusief BTW. (zie kaveltekening in onderstaande afbeeldingen)

 

Gebruik de volgende link voor meer informatie over een CPO: Overheid - factsheet CPO

 

Enkele termen om de woningen te omschrijven; eigentijds, industrieel interieur, royale gezinswoning, vrijstaand, constructie in het zicht, minimale afwerking, ruwbouw=afbouw.

 

Enkele gegevens van de woningen;
- 168 m² gebruiksoppervlakte

- 557 m³ inhoud

- Wind- en waterdicht binnen enkele weken,

- Rc-waarde daken en gevels van 7,1 en 7,5 

- EPC < 0,35

- Geen gasaansluiting

 

De bouwkosten voor een woning in basisuitvoering op een tussenkavel casco plus (inclusief sanitair, 10 zonnepanelen en lucht warmtepomp) zijn vanaf € 140.000,- incl. BTW. De hoekkavels zullen vanwege de grotere kavel oppervlakte en de verplichte entree (vereiste dubbele oriëntatie) circa € 25.000,- duurder uitvallen.

 

Let op; 

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met:

- Subsidie van € 2.400,- op de luchtwarmtepomp.

- BTW teruggave van de zonnepanelen.

 

Houd ook rekening met bijkomende kosten zoals:

Extra opties, wand- en vloerafwerking, keuken, oprit, tuin, notariskosten, hypotheekadvies, NHG, gemeentelijke leges en aansluiting nutsvoorzieningen.

 

Bent u geïnteresseerd in dit innovatieve project ? Neem dan contact op met:

 

Regiomakelaardij 

Keppelstraat 11
9101 MT Dokkum

 

Telefoon: (0519) 294 598
E-mail: info@regiomakelaardij.nl

 

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.

bottom of page