top of page

Bewust Wonen

2016; De overheid verlangt woningen met steeds lagere EPC-waarden (energiebehoefte). In 2020 zullen alle nieuw te bouwen woningen zelfs energieneutraal moeten zijn (energiebehoefte=gelijk aan opbrengst). Met de huidige traditionele bouwwijzen is er nog maar weinig winst uit extra isolatie te halen. Hierdoor zal een grotere investering in installaties de enige uitweg zijn. Het resultaat hiervan is dat traditionele woningbouw, die momenteel al duur is, de komende jaren een stuk duurder zal worden. Hier tegenover staat de steeds strenger wordende eisen voor hypotheekverstrekking. Daarnaast ontstaat er ook een bewustwording in de samenleving, waarbij men ook niet meer aan dergelijke hoge woonlasten vast wil zitten.

 

De afgelopen jaren heeft Markus veel tijd gestoken in het zoeken naar betaalbare manieren van bouwen, met lage energie- en onderhoudslasten. Het antwoord kan gevonden worden in de industriële sector. Door de toepassing van staalbouw in combinatie met sandwichpanelen kan er op een snellere, duurzamere en goedkopere manier woningbouw gerealiseerd. Bijkomende voordelen zijn lage onderhoudslasten en lage energielasten. Ook zou dit woningbouwconcept in aardbevingsgevoelige gebieden, zoals Noord-Oost Groningen geschikt kunnen zijn.

 

In Dokkum heeft zich een situatie voorgedaan waar dit concept toegepast wordt. Deze woningen zijn ontworpen voor CPO-vereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) "Bewust Wonen 2.0 de Trije Terpen", waarbij 7 woningen gerealiseerd worden aan de Alde Terp in de nieuwbouwwijk de Trije Terpen. (zie kaveltekening in onderstaande afbeeldingen)

 

Enkele termen om de woningen te omschrijven; eigentijds, industrieel interieur, royale gezinswoning, vrijstaand, constructie in het zicht, minimale afwerking, ruwbouw=afbouw.

 

Enkele gegevens van de woningen;
- 175 m² gebruiksoppervlakte

- 557 m³ inhoud

- Wind- en waterdicht binnen enkele weken,

- Rc-waarde daken en gevels van 7,1 en 7,5 

- EPC < 0,0

- Geen gasaansluiting

1/2 Friesland Post dec. '17
2/2 Friesland Post dec. '17
1/3 Wonen & Co
2/3 Wonen & Co
3/3 Wonen & Co
bottom of page